Aantal werklozen blijft stijgen

Dat het aantal werklozen stijgt, komt onder meer doordat meer mensen op zoek zijn gegaan naar een baan. Wie niet recent naar werk heeft gezocht, wordt namelijk niet gezien als werkloos. Een andere oorzaak dat de werkloosheid stijgt, is dat er minder mensen aan het werk zijn. Het aantal werkenden daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld drieduizend per maand. Dat is een opvallende ontwikkeling, omdat het aantal mensen met een baan sinds mei vorig jaar juist continu steeg. Aan die stijging is voorlopig een einde gekomen. Dit laatste komt vooral doordat er minder jongeren tot 25 jaar aan het werk waren.
Ondanks de stijging van het aantal werklozen daalt het aantal mensen met een WW-uitkering. Uit cijfers van het UWV blijkt dat er eind augustus 152.000 WW-ontvangers waren. Dat waren er ruim 5.000 minder dan een maand eerder.