Kwart stelt noodzakelijk onderhoud woning uit

Uit het bericht blijkt dat de helft van de ondervraagden maandelijks zelf geld opzij zet voor onderhoud, of dit doet via de VVE. Iets minder dan de helft maakt een meerjarenplan voor de kosten en de uitvoering van onderhoud. Bij aankoop van een huis houden de meesten rekening met onderhoudskosten als onderdeel van de maandlasten. Toch geeft een kwart aan hier tijdens het aankoopproces onvoldoende rekening mee te hebben gehouden.
Hoewel men onderhoud aan de woning belangrijk en noodzakelijk vindt, stelt ruim 40 procent dat zij eigenlijk meer zouden moeten doen. Een kwart stelt noodzakelijk onderhoud zelfs uit, met als voornaamste reden hier geen geld voor te hebben. Ook tijdgebrek en het tekort aan vakmensen noemt men als reden voor het uitstel. Bij de mensen die noodzakelijk onderhoud uitstellen, bedraagt het uitstel meestal maximaal 2 jaar. Ruim een kwart stelt het onderhoud zelfs langer uit. Een ruime meerderheid van de respondenten is het er mee eens dat uitstel van onderhoud de waarde van hun woning in negatieve zin beïnvloedt.